Muzeum

Muzeum >>

První muzejní expozice ve Svratce vznikla v roce 1940 zásluhou pražského nakladatele v.v., Bedřicha Tučka, který se na odpočinek usadil právě ve Svratce. Staral se o kulturní rozkvět města a začal shromažďovat také muzejní sbírky a otevřel malou expozici, kterou nazval "Svratecká jizba". Ta svoje místo nalezla ve dvou přízemních místnostech obecné školy.

Když v roce 1959 Bedřich Tuček zemřel a panoval kritický nedostatek bytů, byla expozice uložena do beden a převezena do sálu restaurace U Berušky, kde zůstala po celá léta. Jenže postupem času se věci ztrácely a ze sbírek zůstalo jen torzo. Rozkradena zůstala sbírka hrnčířských a sklářských výrobků a zbytek, především písemností, byl převezen na půdu budovy hasičské zbrojnice, kde zůstal nevhodně uložen po další léta.

V roce 2000, v rámci oslav 650. výročí první zmínky o Svratce, byla v budově ZŠ prezentována výstava o historii Svratky. Byly zde použity i některé pozůstatky ze Svratecké jizby a výstava měla velký ohlas a opět začali lidé nabízet věci pro muzejní sbírky. Zachráněné staré exponáty byly uloženy ve vyčleněné místnosti na Městském úřadě a začalo se uvažovat o zřízení muzea. Nabízely se dvě možnosti-upravit prostory v hasičské zbrojnici nebo využít nabídky soukromého podnikatele a muzeum zařídit v jeho objektu. Nakonec zvítězila první varianta.

  V roce 2001 bylo skupinou nadšenců založeno Občanské sdružení Svratecká jizba, které si dalo za cíl pomoci při obnově muzea a shánění sbírkových předmětů. Toto se postupně dařilo, takže v roce 2002 byla ve spolupráci města Svratky a Občanského sdružení otevřena prozatímní expozice muzea, zaměřená na řemesla Svratecka.


  Bedřich Tuček ve Svratecké jizbě.jpg
  expozice muzea-2004.jpg