Napsal Martin Mudroch   
08.03.2009
Dne 15.března si připomínáme smutné 70. výročí okupace českých zemí a následný vznik Protektorátu Čechy a Morava. Nastalo šest zlých let a jen díky úsilí Spojenců a odvaze českých odbojářů se podařilo porazit nacismus a obnovit naši samostatnost.
A jaký byl rok 1939 u nás ve Svratce? Dne 15.března  si připomínáme smutné 70. výročí okupace českých zemí a následný vznik Protektorátu Čechy a Morava. Nastalo šest zlých let a jen díky úsilí Spojenců a odvaze českých odbojářů se podařilo porazit nacismus a obnovit naši samostatnost.
A jaký byl rok 1939 u nás ve Svratce?
Rok začal bezstarostně, možná i s nadějemi, neboť pomnichovské Česko-Slovensko přišlo o většinu pohraničních pohoří, a tak na Vysočinu v zimní sezóně 1938-1939 zavítalo více lyžařů a turistů.
Leden byl ve znamení plesů-své plesy měl Sokol, Orel, Národní strana práce, hasiči, SK Svratka, Strana národní jednoty a ples klempířů. Především karneval SK Svratka, v tomto roce ve stylu "Svratka v zimě" slavil obrovský úspěch a uznání.
 Město se také připojilo k podpoře vybudování železniční tratě z Třemošnice přes Nasavrky, Trhovou Kamenici, Hlinsko, Svratku do Nového Města na Moravě. Velitel četnické stanice Antonín Škedlant odešel do penze a na jeho místo byl jmenován vrchní strážmistr J.Slunéčko.
Březen začal obrovskými vánicemi, které odřízly Svratku od světa. Autobusy ani jiná doprava nejezdila, pošta se dovážela jen na saních. Díky obrovským přívalům sněhu se Němci do Svratky dostali až 20.března 1939, tedy až šestý den okupace. Jednotky SA a Wehrmachtu naštěstí dlouho nezůstaly. Zajistily četnickou stanici a zase odjely. Jak píše kronikář Mor.Svratky Ladislav Maděra: " K obyvatelstvu chovali se celkem slušně, ovšem s velkým sebevědomím jako "panský národ". Obyvatelstvo se jim raději vyhýbalo a chovalo spíše zdrženlivě než přátelsky."
V dubnu se projevil kritický nedostatek másla a sádla ve Svratce. Příčinou, dle dobového tisku, bylo to, že venkované, kteří tyto produkty do Svratky nosili prodávat čekají, až se upraví ceny, protože za dosavadní nechce již nikdo prodávat.
Pavla Horníková, učitelka obecné školy, obdržela  k 31.5. výpověď, neboť dle nového vládního nařízení nesměly vdané ženy pracovat ve školství.
I ve Svratce bylo založeno Národní souručenství-jediná povolená organizace Protektorátu. Do jejich řad vstoupilo přes 90% mužů v zemi. Ve Svratce byli ve vedení organizace drogista Vladislav Hejtmánek, truhlář a starosta města Josef Kyncl, správce v továrně Josef Berounský Josef Šulc, učitel Jan Víšek, hostinský Antonín Šiller, učitel Josef Bláha, rolník Karel Šulc ml, stavitel Leopold Horník a dále František Paseka a Emanuel Gregor.
Školní rok začal až 1. října, protože se ve východních Čechách vyskytlo mnoho případů dětské obrny, a tak byl začátek školního roku odložen o 1 měsíc. Ve Svratce a okolí se v této době naštěstí  případy obrny nevyskytly.
Po sedmnáctiletém působení na zdejších školách odešel k 1.11.ze Svratky ředitel škol Karel Doubrava, jež byl ustaven inspektorem v Litomyšli. Na rozloučenou mu byl uspořádán v Šillerově hostinci večírek. Novým ředitelem byl jmenován František Nový. V tomto roce byli na svratecké školy ustanoveni pozdější dlouholetí místní učitelé Otakar Sádovský, Josef Plíšek a Arnošt Zikuška.
Po uzavření českých vysokých škol bylo uvězněno mnoho studentů . Mezi zatčenými byl i student Josef Polanský, syn krejčího z čp.224.

Z kronik a archivu města vybral Martin Mudroch
Aktualizováno ( 12.03.2009 )
 

< Předch. | Další >

Informace

SMS Info kanál
odber_sms_velky.jpg 
Parcely "Slunný vrch"
tabor.jpg

Hlavní nabídka

Meteo

www.svratka.cz