Adventní věnce
Napsal Iva Kopecká   
26.11.2015
Krásné adventní věnce vyrobené žáky druhého stupně pod vedením RNDr. Hany Klusoňové připoměly, že nás čeká první adventní neděle. 26.11.2015._6_a.jpg 26.11.2015_6.rocnik.jpg 26.11.2015_7.rocnik.jpg 26.11.2015_8.a.jpg 26.11.2015_8_b.jpg 26.11.2015_9.a.jpg 26.11.2015_9.rocnik.jpg   A D V E N T (latinsky adventus, příchod) Výklad původu a významu adventu není jednotný, kořeny tradice sahají až do doby předkřesťanské. Adventní věnec připomínají dva zvyky: v zimním období nosili lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve. Věřili, že tím poskytují příjemné bydlení dobrým duchům. Stálezelené větve také vyjadřovaly věčnost života. Holé věnce ze slámy naopak měly odhánět zlé síly. Kruh byl symbolickým vyjádřením neustále se opakujících přírodních cyklů – čtyř ročních dob, a žlutá sláma současně i symbolem Slunce. Období nejkratších dní a nejdelších nocí končilo jedním z nejvýznamnějších předkřesťanských svátků – oslavou zimního slunovratu, návratu Slunce a začátku nového cyklu života. Křesťanství spojilo oba symboly – tedy slaměný věnec a zelené větve do jednoho – do adventního věnce. Ten je spojován se symbolikou Kristova kříže. Čtyři svíčky odpovídají čtyřem týdnům, jež předcházejí Štědrému dni – dni, který je slavený jako den narození Páně. Světlo svící symbolizuje Krista, který je podle křesťanské víry světlem světa ozařující plamenem lásky každého člověka. Stálezelené větve symbolizují pokračování života (po smrti) a naděje na Kristovo narození. Tradičně jsou na adventním věnci čtyři svíčky, v některých křesťanských zemích se přidává doprostřed pátá. Svíce se rozsvěcují postupně proti směru hodinových ručiček. Ryze české adventní zvyky jsou spjaté se svátky tří světců: svátkem svaté Barbory (4.12.), svátkem svatého Mikuláše (6.12.), a svátkem svaté Lucie (13.12.). Večer o těchto svátcích obcházely vesnicí průvody masek - strašily děti, a dospělé vybízely k pokání. Období adventu bylo chápáno jako období temna, kdy zlé síly měly největší moc a usilovaly o zničení světa. Opět je patrné mísení a překryv původní předkřesťanské víry a zvyků s vírou a zvyky křesťanskými. Stále ale zůstává zachováno to podstatné - advent je dobou zklidnění, dobou očekávání nového začátku, ať už symbolicky vyjádřeného oslavou slunovratu, nebo příchodem Krista.  RNDr.Hana Klusoňová, PhD.
Aktualizováno ( 27.11.2015 )
 

< Předch. | Další >

Informace

SMS Info kanál
odber_sms_velky.jpg 
Parcely "Slunný vrch"
tabor.jpg

Hlavní nabídka

Meteo

www.svratka.cz