Upozornění - povinnost napojení se do kanalizace
Napsal Martin Mudroch   
19.10.2015
Kanalizace Svratka II. etapa - domovní přípojky – POZOR!
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto upozornit na jednu velmi podstatnou podmínku, ale zároveň i Vaši povinnost...
Dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby II. etapy kanalizace a současně s jejím uvedením do provozu tj. dnem 31. 10. 2013, jste všichni dle platného zákona o vodách č. 254/2001 Sb., povinni přepojit postupně své dotčené nemovitosti do nově vybudované kanalizace přes kontrolní šachty, které Vám byly zabudovány na hranicích Vašich pozemků, resp. před domy. Dále se budou splaškové vody odvádět nově vybudovanou kanalizací do ČOV. Dnem 31. 12. 2015 skončí platnost povolení k vypouštění splašků starou původní kanalizací. Tato Vám nadále bude sloužit pouze k vypouštění vod dešťových či drenážních. Vypouštění nečištěných odpadních vod volnými výustmi přímo do toku řeky není v souladu s výše uvedeným zákonem o vodách. Žádám Vás tímto, abyste do konce tohoto roku uvedli tyto náležitosti do pořádku a v souladu s tímto zákonem. Zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti budou provádět postupné kontroly připojení jednotlivých nemovitostí. Zároveň žádám Vás, kteří jste ještě neuhradili poplatek za domovní přípojky ve výši 1.500,- Kč, abyste tak učinili rovněž do konce roku 2015. Děkuji za Vaše pochopení i Vaši vstřícnost.  Ve Svratce dne 19. 10. 2015                     František Mládek, starosta
Aktualizováno ( 19.10.2015 )
 

< Předch. | Další >

Informace

SMS Info kanál
odber_sms_velky.jpg 
Parcely "Slunný vrch"
tabor.jpg

Hlavní nabídka

Meteo

www.svratka.cz