Napsal Martin Mudroch   
08.11.2008
Dne 11.listopadu jsme si připomněli 90. výročí konce 1. světové války. Byla to poslední válka, ve které bojovala většina Čechů, ať už za císaře pána nebo přešli na stranu Dohody a bojovali proti monarchii. Ze Svratky nepřežili bojové akce nebo další útrapy války tito občané:

Josef Bureš, vojín pluku č.12, Svratka, náměstí čp.8, obuvník, svobodný, + v Itálii 26.1.1919 v zajetí v koncentračním táboře ve věku 26 let
Antonín Hansvencl, vojín 12. střeleckého pluku, Svratka čp.46, sklář, svobodný,  + 3.9.1915 ve věku 24 let v bitvě v místě Borbin u Lucku na východní frontě -střelen do hlavy
František Havel, legionář 33. pluku Č.S. 10. rota, Svratka čp.52, truhlář, svobodný,  +na itals.frontě na Dosso Alto 21.9.1918 ve věku 19 let, zasažen střepinami z bomby
Antonín Hořina (nesprávně uvedeno František), Svratka čp.134, *16.11.1882, nezvěstný, 5.5.1919 prohlášen za mrtvého
Antonín Jebas, svobodník u dělostřeleckého pluku, Svratka čp.36, krejčí, svobodný,  padl na bojišti výbuchem granátu  v Itálii 1.11.1916 ve věku 25 let
František Jílek, 21. pěší pluk, Svratka čp.169, řezník, svobodný,  +jako legionář na italské frontě 23.5.1917 ve věku 19 let
Karel Kyncl, vojín 12. střeleckého pluku, Svratka čp.73, truhlář, svobodný, *7.3.1890,  od 29.10.1918 na it.bojišti nezvěstný, 12.7.1926     prohlášen za mrtvého
František Kyncl, Svratka čp.73, truhlář, bratranec výše uvedeného, +1.9.1916 po zranění ve válce ve věku 28 let
František Kutnohorský, 12. Landsturm, 15.kumpanie, Svratka čp.90, rolník, ženatý,  +ve válce proti Rusku 27.6.1915 u Grabowa, gubernie Radom, Ruské Polsko ve věku 37 let
Václav Linhart, 75. vojenský pluk, čp.203, kamnář, padl na ruské frontě, snad 1.1.1919 ve věku 36 let
Ludvík Moravec (chybně uveden Václav), Svratka čp.54, klempíř, +16.11.1918 ve věku 37 let po návratu z vojny na španělskou chřipku
František Nejedlík, kanonýr, 5. pevnostní dělostřelectvo, Svratka čp.35, klempíř, svobodný,  +14.9.1916 ve věku 20 let na italské frontě
Stanislav Novák, 21. vojenský oddíl Čáslav, čp.156, kominík, ženatý, +14.7.1915 ve věku 30 let v zajetí v Rusku
František Novotný, Svratka čp.125, obuvník, ženatý, *9.12.1889, +11.5.1919 ve Svratce na chorobu ledvin z válečných útrap
Antonín Paldrman, pěší pluk č.21, Svratka čp.188, klempíř.pomocník, ženatý, +10.5.1917 ve věku 34 let u řeky Sany úderem pumy
Jan Sádovský, Svratka čp.71, obuvník, svobodný, 18.6.1918 raněn do hlavy na italské frontě, 20.6.1918 zemřel ve věku 25 let
František Suchý, svobodník 21.pěšího pluku, Svratka čp.40, zámečník, ženatý, *18.3.1890, +8.8.1918 ve věku 28 let na plicní chorobu z války
Josef Sýkora, vozatajský vojín u 4. pěšího pluku, čp.159, kamnář, ženatý, *17.6.1871, +5.8.1916 ve věku 45 let v Leordino v Uhrách v nemocnici následkem kopnutí koně
František Štěpánek, bez bližších údajů
Antonín Štorek, 12.regiment, Svratka čp.119, *16.10.1874, od r.1916 nezvěstný, 20.12.1927 prohlášen za mrtvého
Filip Tuček, vojín 12.pluku, Svratka čp.67, zahradník, svobodný, +10.6.1916 Kolki, Volyň-Rusko-padl ve věku 19 let
Ignác Trpkoš, voj. myslivec, Svratka čp.133, obuv.dělník, svobodný, 30.12.1915 rozsudkem voj.soudu zastřelen pro vzpouru u Ivanic nedaleko Zaleszczyki v Haliči, měl hlad a odmítl bojovat, bylo mu 20 let
Adolf Vambera, desátník pěšího pluku č.12, Svratka čp.171, pilníkář, ženatý, +13.5.1919 ve Svratce na TBC z vojenských útrap, 33 let
Emanuel Weiner, vojín pěšího pluku č.12, Svratka čp.105, obchodní příručí, svobodný, +16.3.1915 ve věku 22 let úderem šrapnelu u Sekova na ruské frontě u Gorlice
MORAVSKÁ SVRATKA:
Bukáček Josef, čp.27, padl v Karpatech
Fiala František, čp.3, bývalý starosta, +1915 na it.bojišti ve věku 39 let
Havlík František, nezvěstný, asi utonul v Sanu
Major Josef, zajat, +na choleru v Aschabadu

Všechny tyto údaje byly získány z dostupných údajů v matrice města a starých kronikách.


 

< Předch. | Další >

Informace

SMS Info kanál
odber_sms_velky.jpg 
Parcely "Slunný vrch"
tabor.jpg

Hlavní nabídka

Meteo

www.svratka.cz