Napsal Martin Mudroch   
27.10.2008
Před 90 lety vznikla Československá republika

"Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa...." Toto prohlášení si mohli obyvatelé Svratky přečíst v denním tisku nebo vyvěšené právě před 90 lety, kdy vznikla Československá -tzv. "první republika".
Hned 29. října 1918 se ve Svratce konala důstojná oslava založení státu. Této slavnosti se účastnilo téměř veškeré obyvatelstvo s místními spolky a prapory a před radnicí vyslechlo nadšenou řeč předsedy místní správní komise Ludvíka Louba. Za Sokol promluvil Josef Filipi-řídící učitel z Moravské Svratky. Město bylo ozdobeno prapory a osvětleno. Za zvuků hudby a nadšeného zpěvu národních písní procházel průvod městem.
Dne 8. listopadu 1918 se pak konala slavnost založení státu, které se účastnilo žactvo, spolky a veškeré občanstvo. Před radnicí promluvil Heřman Mrázek-řídící učitel, Ludvík Loub-předseda místní správní komise a báseň "Českým legiím" přednesla slečna Emilie Chlumecká, učitelka ze SVratouchu a cvičitelka Sokola. Za Sokol opět promluvil řídící učitel z Moravské Svratky Josef Filipi. Za doprovodu hudby se pak konal průvod městem.
9.listopadu pak byla konána slavnost znovunabytí svobody průvodem ze Svratky přes Křižánky až na České Milovy. V průvodu šli krojovaní hasiči a Sokolové a k tomu vyhrávala hudba. Na půjčku národní svobody město upsalo 5000 K. Správní komise ve Svratce také věnovala částku 1000 K ve prospěch pozůstalých po legionářích a náměstí ve Svratce bylo pojmenováno Masarykovo.
19.prosince se konala slavnost příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy. V poledne byly uzavřeny obchody, na zvonici pak hodinu zvoněno. V 15 hodin zahájil Předseda správní komise Ludvík Loub slavnostní schůzi. Přednesl báseň od S.K.Neumanna  Pozdrav Masarykovi. Poté řídící učitel Josef Filipi z Mor.Svratky přednesl Masarykův životopis. Schůze skončila písněmi Hej, Slované a Kde domov můj.
slavnost k vyhlášení republiky.jpg
Aktualizováno ( 29.10.2008 )
 

< Předch. | Další >

Informace

SMS Info kanál
odber_sms_velky.jpg 
Parcely "Slunný vrch"
tabor.jpg

Hlavní nabídka

Meteo

www.svratka.cz