Lokalita Tábor - zástavbová studie
Napsal Ondřej Myška - webmaster   
04.12.2013
Zastupitelstvo města schválilo dne 30.1.2014 tyto kritéria: 
  1. cena pozemku je stanovena na 300.-Kč/m2
  2. podávání písemné žádosti o číslo konkrétní, případně i náhradní parcely je možné do 30.4.2014.
  3. žádosti budou přijímány písemně poštou nebo osobně v úředních hodinách Městského úřadu, v žádosti je nutné uvést kontaktní údaje.
  4. v případě více zájemců o jednu konkrétní parcelu budou tito vyzváni k podání cenové nabídky, rozhoduje výše nabídky nad minimální prodejní cenu 300.-Kč/m2.
  5. město Svratka si vyhrazuje dle §2140 a násl. zákona 89/2012 Sb. v platném znění výhradu zpětné koupě (předkupní právo) za stejnou cenu, za kterou pozemek odprodalo.
  6. pokud do 60 měsíců od koupě parcely nebude vydán kolaudační souhlas na stavbu RD, je povinen nabyvatel nabídnout tuto parcelu zpět městu za stejných podmínek.
  7. složení zálohy na koupi pozemku ve výši 80% kupní ceny pozemku do 31.12.2014 na základě uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
  8. prodej pozemků bude uskutečněn po kolaudaci inženýrských sítí, plánované ukončení je do 31.8.2016, s tím, že zároveň kupující uhradí zbývajících 20% kupní ceny pozemku  a bude uzavřena kupní smlouva.
  9. po 30.4.2014 budou přijímány žádosti o neobsazené parcely za stejných podmínek.

Aktualizováno ( 08.01.2016 )
 

Hlavní nabídka


www.svratka.cz